Eureka!

Binnen de Werft zijn er vanaf huidig schooljaar 2 lokalen ingericht voor Eureka!, Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid. 

 

Onze bovenschoolse stichting INOS streeft naar passend onderwijs voor alle kinderen. Eureka! begeleidt de signalering en diagnosticering van hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 en voldoet met haar verrijkingsklassen aan de basisbehoefte van deze leerlingen om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast beschikt Eureka! over een online kenniscentrum voor scholen en ouders, waar voorlichting wordt gegeven over een verscheidenheid aan aspecten van hoogbegaafdheid op school en thuis  Tenslotte biedt Eureka! de basisscholen van INOS middels Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding ondersteuning en begeleiding bij het vormgeven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep.

Door alle medewerkers van Eureka! wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er allerlei verbindingen tot stand komen. Verbindingen tussen de scholen om kennis en ervaringen rondom de thema’s meer- en hoogbegaafdheid te delen. Verbindingen tussen hoogbegaafde leerlingen, zodat ze meer en vaker uitgedaagd en gemotiveerd worden om te leren hun eigen talenten te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie kunt u doorklikken naar de website van Eureka.

 

•Profiel informatie•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.50 MB
Application afterInitialise: 0.051 seconds, 4.80 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 5.50 MB
Application afterDispatch: 0.101 seconds, 6.94 MB
Application afterRender: 0.115 seconds, 7.43 MB

•Geheugengebruik•

7886156

•12 queries gelogd•

 1. SELECT *
    FROM zfpa_session
    WHERE session_id = 'c144f1d8484a2d1902a4a4d28520dfd4'
 2. DELETE
    FROM zfpa_session
    WHERE ( TIME < '1484641692' )
 3. SELECT *
    FROM zfpa_session
    WHERE session_id = 'c144f1d8484a2d1902a4a4d28520dfd4'
 4. INSERT INTO `zfpa_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c144f1d8484a2d1902a4a4d28520dfd4','1484643192','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM zfpa_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM zfpa_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM zfpa_menu AS m
    LEFT JOIN zfpa_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM zfpa_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 64)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM zfpa_content AS a
    LEFT JOIN zfpa_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN zfpa_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN zfpa_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN zfpa_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 97
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-01-17 08:53:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-01-17 08:53:12' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE zfpa_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='97'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM zfpa_modules AS m
    LEFT JOIN zfpa_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 64 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT `value`
    FROM `zfpa_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

•0 legacy queries gelogd•

  •Geladen taalbestanden•

  •Niet vertaalde diagnostische strings•

  •Geen•

  •Niet vertaalde designer strings•

  •Geen•