Eureka!

Binnen de Werft zijn er vanaf huidig schooljaar 2 lokalen ingericht voor Eureka!, Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid. 

 

Onze bovenschoolse stichting INOS streeft naar passend onderwijs voor alle kinderen. Eureka! begeleidt de signalering en diagnosticering van hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 en voldoet met haar verrijkingsklassen aan de basisbehoefte van deze leerlingen om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast beschikt Eureka! over een online kenniscentrum voor scholen en ouders, waar voorlichting wordt gegeven over een verscheidenheid aan aspecten van hoogbegaafdheid op school en thuis  Tenslotte biedt Eureka! de basisscholen van INOS middels Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding ondersteuning en begeleiding bij het vormgeven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep.

Door alle medewerkers van Eureka! wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er allerlei verbindingen tot stand komen. Verbindingen tussen de scholen om kennis en ervaringen rondom de thema’s meer- en hoogbegaafdheid te delen. Verbindingen tussen hoogbegaafde leerlingen, zodat ze meer en vaker uitgedaagd en gemotiveerd worden om te leren hun eigen talenten te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie kunt u doorklikken naar de website van Eureka.